Kategorie: PORSCHE

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde